Betriebszeiten

Betriebszeiten Verkehrslandeplatz Damme EDWC (UTC)

SUM

               Mon-Fri 0800-SS+30/1800 

       Sat, Sun, Hol 0700-SS+30/1800

                    O/T PPR

 

WIN

               Mon-Fri 0900-SS+30

       Sat, Sun, Hol 0800-SS+30

                    O/T PPR

 

 

All Times UTC / Alle Zeiten UTC

Tel. OPS 05491 1400

 

 

 

Online bookmaker the UK whbonus.webs.com William Hill
http://bigtheme.net/wordpress
Сачак/Ламперия Прочети тук